inżynier budownictwa Malbork

Ważne dla inwestora

Wiele zagadnień związanych w procesem robót budowlanych nie jest łatwa do zrozumienia. Staramy się więc naświetlić te zagadnienia, które najczęściej trapią inwestora. Rola jaką odgrywa odpowiedni inżynier budownictwa lub architekt jest zatem bardzo istotna.

Biuro projektowe Malbork

Projekt indywidualny

Opcja ta wykorzystywana jest najczęściej przy przebudowach lub adaptacjach już istniejących budynków. Nie wyklucza jednak stosowania jej przy nowym projekcie. Jeśli inwestor nie znajdzie w tzw projektach typowych (gotowych), nic co go satysfakcjonuje musimy stworzyć wszystko od podstaw. Ponieważ jest to proces dłuższy wymaga więcej pracy zarówno od projektanta jak i klienta. 

Koszty budowy

Koszty budowy domu uzależnione są od wielu czynników i potrafią zmieniać się na bieżąco. Warto jednak pamiętać, że poszczególne etapy stanową z reguły pewną część wszystkich poniesionych kosztów i podział taki rzadko się zmienia.

Koszty budowy domu
inżynier budownictwa Malbork
Nadzór inwestorski

Poszczególne etapy budowy domu

Każdy proces ujednolicony przepisami prawa powinien przebiegać ściśle wg określonego harmonogramu i tak właśnie my dbamy o jego kolejność.

Rozbiórka obiektu

„Rozbiórka to rodzaj robót budowlanych, polegających na demontażu i usunięciu z przestrzeni określonego, istniejącego obiektu budowlanego lub jego części. Ustanowienie rozbiórki jako rodzaju robót budowlanych dokonane jest w Prawie budowlanym (tekst jednolity Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414), w art. 3 pkt 7 tej ustawy. Takie przypisanie rozbiórki do kategorii robót budowlanych implikuje odpowiednie konsekwencje związane między innymi z wymaganiami dotyczącymi procedur administracyjnych poprzedzających rozpoczęcie rozbiórki. Artykuł 31 wymienionej ustawy określa dla rozbiórki jakich obiektów wymagane jest pozwolenie na rozbiórkę, dla jakich zgłoszenie, a do jakich nie wymaga się ani pozwolenia, ani zgłoszenia. Prowadząc rozbiórkę, wymagane może być prowadzenie dziennika rozbiórki.” wikipedia.pl

Zważywszy na powyższe, warto pamiętać o odpowiednim podejściu nawet do usunięcia z naszej posesji starych zabudowań gospodarczych czy garażu. Dobry projekt rozbiórki jest podstawą prawidłowego procesu usunięcia niechcianych obiektów budowanych z naszej działki.

projekt rozbiórki
Biuro projektowe

Kontakt

693 340 001

570 747 877 – biuro

biuro@fert.malbork.pl

Adres

ul. Boczna 7a/7
82-200 Malbork

Znajdź nas