Bilans Energetyczny

Ważne dla inwestora

Aktualnie najwięcej problemów przysparzają Świadectwa Charakterystyki Energetycznej Budynków. Jest to nowy obowiązek i wiele osób potrzebuje w tej kwestii wyjaśnienia i pomocy.
W tym celu zachęcamy do zapoznania się z kilkoma najważniejszymi zagadnieniami.

świadectwo charakterystyki energetycznej

Świadectwa Charakterystyki Energetycznej

„Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku, czyli energii na potrzeby ogrzewania
i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia,
a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia. Obowiązek posiadania w określonych sytuacjach świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku wynika z prawa europejskiego. Celem wprowadzenia obowiązku sporządzania świadectw jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budynkach. Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca lub użytkownik budynku może określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany ze zużyciem energii. Zasady sporządzania i przekazywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków zostały określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.”

Źródło: www.gov.pl

Obowiązek wykonania Świadectwa Charakterystyki Energetyczne nie dotyczy:

  1. Podlegającego ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
  2. Używanego jako miejsce kultu i do działalności religijnej,
  3. Przemysłowego oraz gospodarczego niewyposażonego w instalację zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego,
  4. Mieszkalnego, przeznaczonego do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku,
  5. Wolnostojącego o powierzchni użytkowej niżej 50 m²,
  6. Gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/(m²·rok). 
Źródło: www.gov.pl

Kto może sporządzić Świadectwo Charakterystyki Energetycznej?

Do sporządzania Świadectw Charakterystyki Energetycznej uprawniona jest osoba wpisana do wykazu osób uprawnionych  do sporządzania Świadectw Charakterystyki Energetycznej.

Minister prowadzi rejestr osób uprawnionych do sporządzania Świadectw Charakterystyki Energetycznej.

Akty prawne

W celu zapoznania się aktami prawnymi zapraszamy na strony:

Informacje dotyczące Świadectw Charakterystyki Energetycznej dostępne ze strony ministerstwa w postaci dokumentu: 

Audyt energeyczny
Biuro projektowe

Kontakt

693 340 001

570 747 877 – biuro

biuro@fert.malbork.pl

Adres

ul. Boczna 7a/7
82-200 Malbork

Znajdź nas